powered by Agones.gr - opap
forum manteio

Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2016

Περιφέρεια Ηπείρου: Ανακοίνωση αποφάσεων της 28ης/14-10-2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής


Από τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, ανακοινώνεται ότι στη Συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την 14-10-2016, λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:
Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 06-10-2016 συνεδρίασης.
ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 28/14-10-2016
Αρ. Απόφασης / Θέμα
1518. Κατάρτιση της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Γ’ τρίμηνο έτους 2016 και υποβολή της στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
1519. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 30-08-2016 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση - αποκατάσταση τμήματος Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας», προϋπολογισμού € 121.000,00 με Φ.Π.Α.
1520. Απόφαση επί της από 26-09-2016 ένστασης του Μυριούνη Γεώργιου του Σωτηρίου κατά του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 24-08-2016 επαναληπτικής δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ηλεκτροφωτισμός Ε.Ο. Άρτας – Πρέβεζας στον κόμβο Πασσά», προϋπολογισμού € 45.000,00 με Φ.Π.Α. επί της έγκρισης του ως άνω Πρακτικού ΕΔ.
1521. Έγκριση χορήγησης 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης εναλλακτικής διέλευσης οχημάτων στο Τ.Δ. Πάργας του Δήμου Πάργας», αναδόχου Κ/ξιας Πλώτας Ανδρέας – Μαρκεζίνης Παντελής, μέχρι την 08-02-2017.


1522. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Παλαιοχώρι Συρράκου - Κοτομίστα», αναδόχου «Κωνσταντινίδη Κατασκευαστική Ο.Ε.», μέχρι την 30-12-2016.
1523. Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού από Εθνική οδό προς Λαγκάδα Κόνιτσας», αναδόχου Κων/νου Κωσταβασίλη ΕΔΕ, μέχρι την 07-01-2017.
1524. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού με υπέρβαση λόγω αύξησης του Φ.Π.Α.) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Κοσμηρά» αναδόχου «Ιωάννη Γεωργούλα Ε.Δ.Ε.».
1525. Έγκριση του Πρακτικού Ι/07-10-2016 (έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής) της Επιτροπής Διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού προϋπολογισμού € 586.774,19 πλέον ΦΠΑ, με αντικείμενο την «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου με τίτλο «Υπηρεσίες Υποστήριξης και Διαχείρισης Ανάπτυξης Ενεργειακών Έργων για Αποδοτικά και Φιλικά προς το Περιβάλλον Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, Δημόσιο Οδοφωτισμό και Κτίρια στην Περιφέρεια Ηπείρου, Ελλάδα» “Project Development Services for Efficient Eco-Friendly Transportation, Public Lighting and Buildings in the Region of Epirus, Greece”» που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται, από το Μηχανισμό ELENA (ΕΕ-ΕΤΕπ).
1526. Έγκριση του Πρακτικού Ι/06-10-2016 (έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής) της Επιτροπής Διενέργειας του ηλεκτρονικού τακτικού (ανοικτού) διεθνή διαγωνισμού για την εκτέλεση του υποέργου «Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στην Περιφέρεια Ηπείρου», προϋπολογισμού 6.322.500,00 € πλέον ΦΠΑ.
1527. Έγκριση των από 07-10-2016 Πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας των πρόχειρων μειοδοτικών διαγωνισμών, για την προμήθεια και μεταφορά αλατιού λευκού (πλυμένου) οδικών δικτύων (χύμα) για τη διευκόλυνση κυκλοφορίας οχημάτων και την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από τυχόν χιονοπτώσεις-παγετούς στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας της Περιφέρειας Ηπείρου, για τη χειμερινή περίοδο 2016-2017.
1528. Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. (υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή τοίχου προστασίας στον ποταμό Άραχθο (Κτήμα Γράβου)» αναδόχου Αλεξάνδρου Λάμπρου.
1529. Έγκριση ανάθεσης των υπηρεσιών για τη διακίνηση κοινής αλληλογραφίας (με απευθείας ανάθεση) και επείγουσας (ταχυμεταφορές) αλληλογραφίας (με διαδικασία συλλογής προσφορών) για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2017, και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού.
1530. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, για την ασφαλιστική κάλυψη των αυτοκινήτων και μηχανημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2017 και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού.
1531. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από την 08-10-2016, σύμφωνα με την αριθμ. 91582/5231/10-10-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, για την άρση καταπτώσεων και αποκατάσταση βατότητας (κατολισθήσεις-καθιζήσεις-πτώσεις λίθων, κ.λ.π.) από απρόβλεπτα και έντονα καιρικά φαινόμενα (βροχοπτώσεις-καταιγίδες-πλημμύρες) στην περιοχή Γέφυρας Πλάκας, στην επαρχιακή οδό Αμπελοχώρι-Πράμαντα και στην επαρχιακή οδό Ματσούκι-Χριστοί-Πράμαντα του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων.
1532. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εκτέλεσης επειγουσών εργασιών για την αποκατάσταση βατότητας σε περιοχές των Δήμων Βορείων Τζουμέρκων, Κόνιτσας και Ζαγορίου από έντονα καιρικά φαινόμενα, από 23-08-2016, σύμφωνα με την αριθμ. 76309/4236/24-08-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου και την αριθμ. 24/1300/02-09-2016 απόφαση ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
1533. Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης, και ανάθεσης της προμήθειας τσιμεντοσωλήνων για την αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στην 3β επαρχιακή οδό στη θέση «Μαυρολάγκαδο».
1534. Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης, και ανάθεσης της προμήθειας ξυλείας για κατασκευή ξύλινης γέφυρας στο Πανηπειρωτικό στάδιο «αίθουσα βαρέων αθλημάτων».
1535. Έγκριση συνδιοργάνωσης της αθλητικής εκδήλωσης «Νάιος Δρόμος» και έγκριση των σχετικών δαπανών.
1536. Έγκριση συνδιοργάνωσης Εικαστικής Έκθεσης, Ημερίδας και Εκπαιδευτικού προγράμματος με το Σωματείο Πτυχιούχων Ανωτάτων Σχολών Εικαστικών Τεχνών Ηπείρου και έγκριση σχετικών δαπανών.
1537. Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940, στην έδρα της Περιφέρειας Ηπείρου.
1538. Έγκριση διοργάνωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου, εκδήλωσης για τον εορτασμό της Ημέρας των Ηνωμένων Εθνών και έγκριση σχετικών δαπανών.
1539. Έγκριση δαπάνης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη μεταφορά ξενάγηση και φιλοξενία Πολωνών τουριστικών πρακτόρων και δημοσιογράφων στο πλαίσιο Fam Trip (ταξίδι εξοικείωσης) στην Ήπειρο, το διάστημα 20-24/10/2016.
1540. Έγκριση μετακίνησης του Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Ηπείρου, κ. Ιωάννη Κατέρη στην Αθήνα, προκειμένου να παραστεί στην τελετή των εγκαινίων του 4ου Φεστιβάλ Γάλακτος και Τυριού, που διοργανώνεται το διάστημα 14-16/10/2016 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
1541. Έγκριση μετακίνησης των υπαλλήλων του Τμήματος Φυτοϋγειονομικού & Ποιοτικού Ελέγχου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας της Π.Ε. Ιωαννίνων, Ματακούλη Χρήστου και Θεοδώρας Χαρίση στο Ηράκλειο από 17/10/2016 έως 21/10/2016, για τη συμμετοχή τους στο 18o Πανελλήνιο Φυτοπαθολογικό Συνέδριο και έγκριση των σχετικών δαπανών.
1542. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Εργασίες συντήρησης στον Ι.Ν. Αγίων Αποστόλων Καταρράκτη Άρτας (Θέση Σκοτωμένο)», προϋπολογισμού € 12.000,00 με ΦΠΑ.
1543. Διαδικασία εκμίσθωσης του δημόσιου ιχθυοτροφείου Άγριλλος της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
1544. Έγκριση διενέργειας πρακτικής άσκησης σπουδάστριας ΤΕΙ, σε Υπηρεσίες της Π.Ε. Άρτας.
1545. Έγκριση α) δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την πρόσληψη Δικηγόρου στην Π.Ε. Άρτας με πάγια αντιμισθία, σε συμμόρφωση με την αριθμ.1065/2016 απόφαση του ΣτΕ και β) συμπληρωματικής δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη μεταφορά μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Άρτας.
1546. Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 1/15/07-01-2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς το Φ.Π.Α.
1547. Έγκριση μετακίνησης της Χρυσούλας Βόιδαρου και της Αριστούλας Στούπα, υπαλλήλων της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Άρτας, στην Αθήνα 19-20/10/2016, για τη συμμετοχή τους σε Σεμινάριο που διοργανώνει η Διαχειριστική Αρχή ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ, για την εκπαίδευση στο λογισμικό παρακολούθησης αποθεμάτων της Κεντρικής Αποθήκης του Δικαιούχου του ΤΕΒΑ – «Κοινωνική Σύμπραξη Περιφερειακής Ενότητας Άρτας – Περιφέρεια Ηπείρου» και έγκριση των σχετικών δαπανών.
1548. Έγκριση μετακίνησης της Βασιλικής Πετανίτη, προϊσταμένης του Τμήματος Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, στα Ιωάννινα, για συμμετοχή στο σεμινάριο «ΣΥΝΤΑΞΗ, ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ» που διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης), και θα διεξαχθεί από 24-10-2016 έως 26-10-2016 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
1549. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού με υπέρβαση λόγω αύξησης του ΦΠΑ) και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση - καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2014 - 2016», υποέργο «Κατασκευή αναχώματος και καθαρισμός ποταμού Λούρου», αναδόχου Σπυρίδων Ζιώβα Ε.Δ.Ε.
1550. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών και προμηθειών για τη διοργάνωση εκδηλώσεων της Π.Ε. Πρέβεζας για τον εορτασμό εθνικών επετείων.
1551. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την επισκευή οργάνου GPS, την ετήσια συνδρομή σε δορυφορικό δίκτυο καθώς και τη συνδρομή κάρτας internet για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας.
1552. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την επισκευή του φωτοτυπικού μηχανήματος της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Πρέβεζας.
1553. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
1554. Έγκριση μετακίνησης της Ευγενίας Κωνσταντινίδη, υπαλλήλου του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας στην Αθήνα, για συμμετοχή της σε σεμινάριο του προγράμματος «ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ» με θέμα το λογισμικό παρακολούθησης αποθεμάτων της Κεντρικής Αποθήκης του Δικαιούχου Π.Ε. Πρέβεζας το οποίο θα διεξαχθεί στις 20 Οκτωβρίου 2016 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
1555. Έγκριση μετακίνησης της Φιλίας Ρέπα, υπαλλήλου του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας στην Αθήνα, για συμμετοχή της σε επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΙΝ.ΕΠ. το οποίο θα διεξαχθεί από 07/11/2016 μέχρι και 09/11/2016 με θέμα «Υλοποίηση και παρακολούθηση της πορείας των έργων στο πλαίσιο των ανταγωνιστικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης» και έγκριση των σχετικών δαπανών.
1556. Έγκριση μετακίνησης της υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας &Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας, Σαμοθρακη Μυρσίνης, στην Θεσσαλονίκη, για συμμετοχή σε επιμορφωτικό σεμινάριο του ΙΝ.ΕΠ. με θέμα «Εκπαίδευση σε θέματα καταπολέμησης ζωοανθρωπονόσων» από 02 έως και 04 Νοεμβρίου 2016 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
1557. Έγκριση μετακίνησης της υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας της Π.Ε. Άρτας, Καλαφάτη Αγγελικής του κλάδου ΠΕ Κτηνιάτρων, στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 21-10-2016 για την παρακολούθηση Σύσκεψη - Σεμιναρίου του Υπ.ΑΑΤ για την Οργάνωση του Προγράμματος Εμβολιασμού των Αλεπούδων έναντι του ιού της λύσσας για το 2016, και έγκριση των σχετικών δαπανών.
1558. Συγκρότηση ετήσιας Επιτροπής διενέργειας διαδικασιών σύναψης συμβάσεων μεταφοράς μαθητών, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων.
1559. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων, και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
1560. Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας.
1561. Έγκριση δαπάνης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα της Ευφροσύνης Τσότση, υπαλλήλου της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την κάλυψη μικροδαπανών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
1562. Ε.Η.Δ. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Κράψη», αναδόχου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», μέχρι την 31-12-2016.
1563. Ε.Η.Δ. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση Οδού Δέμα - Μπουραζάνι», αναδόχου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», μέχρι την 31-12-2016.
1564. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη μετάταξη υπαλλήλου στην Περιφέρεια Ηπείρου.
1565. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης μισθοδοσίας για απόσπαση υπαλλήλου στο Γραφείο Περιφερειάρχη Ηπείρου.
1566. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπανών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην εκδήλωση «Φεστιβάλ Μελιού», που διοργανώνεται στα Ιωάννινα το διάστημα 3-6/11/2016.
1567. Ε.Η.Δ. Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων για τον εορτασμό «Καλπάκια 2016» και έγκριση σχετικών δαπανών.
1568. Ε.Η.Δ. Συγκρότηση και ορισμός των μελών της Επιτροπής Διενέργειας των πρόχειρων διαγωνισμών της Π.Ε. Θεσπρωτίας Α) για την «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης στη σχεδίαση και υλοποίηση των δράσεων του έργου “Capitalization of Transport models in Adriatic Ionian Network for supporting EUSAIR development-CAPTAIN”», προϋπολογισμού € 71.000,00 με ΦΠΑ, του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας IPA ADRIATIC 2007-13 στο πλαίσιο της Στοχευμένης Πρόσκλησης EUSAIR (1°TCE/020) και Β) για την «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης στο πλαίσιο του έργου με τίτλο “4PILLARS: For Promoting an Innovative muLti-Level goveRnance System of EUSAIR”», προϋπολογισμού € 61.000,00 με ΦΠΑ, που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα IPA ADRIATIC CBC.
1569. Ε.Η.Δ. Έγκριση του Πρακτικού Νο1/13-10-2016 της Επιτροπής διενέργειας της διαπραγμάτευσης, βάσει της αριθμ. 16/2016 πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 2016-2017 και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
1570. Ε.Η.Δ. Έγκριση παράτασης μίσθωσης ακινήτου έως την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για τη στέγαση των Υπηρεσιών της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Άρτας.
1571. Ε.Η.Δ. Έγκριση παράτασης μίσθωσης ακινήτου έως την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για τη στέγαση του Γραφείου Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Άρτας.
1572. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη του διατροφικού επιδόματος νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων Π.Ε. Άρτας, για τους μήνες Νοέμβριο – Δεκέμβριο 2016.
1573. Ε.Η.Δ. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
1574. Ε.Η.Δ. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (υπερβάσεως λόγω αύξησης του Φ.Π.Α.) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση στραγγιστικού και οδικού δικτύου ΤΟΕΒ Πόρου», αναδόχου Κων/νου Κούγκουλη Ε.Δ.Ε.
1575. Ε.Η.Δ. Έγκριση διαδικασίας ανάθεσης υπηρεσιών για την ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το χρονικό διάστημα από 21-11-2016 μέχρι 20-11-2017.
1576. Ε.Η.Δ. Απόφαση για την άσκηση ή μη ενδίκου μέσου ανακοπής και αναστολής εκτέλεσης κατά της υπ’ αριθμ. 121/2016 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πρέβεζας.
1577. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης και ανάθεσης σε δικαστικό επιμελητή, υπηρεσιών επίδοσης δικογράφων, ήτοι αιτήσεων καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδας ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ιωαννίνων, για την κηρυχθείσα αναγκαστική απαλλοτρίωση του έργου «Έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων του πρώην Δήμου Ζαλόγγου (νυν Δήμος Πρέβεζας) και οικισμών Λούτσας και παραλίας Λούτσας Δήμου Πάργας Περιφέρειας Ηπείρου».
1578. Ε.Η.Δ. Έγκριση διαδικασίας διαπραγμάτευσης και των όρων της σχετικής πρόσκλησης, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων για τις νέες ανάγκες που έχουν προκύψει με την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2016-2017.
1579. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης, και ανάθεσης της προμήθειας έτοιμου μπετόν για τη χρήση του προς άμεση στερέωση τμήματος του επαρχιακού οδικού δικτύου Γρεβενίτι - Λίμνη Πηγών Αώου.
1580. Ε.Η.Δ. Έγκριση ανάθεσης εκτέλεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες καταπολέμησης της ασθένειας του μεταχρωματικού έλκους των πλατάνων επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων-Άρτας (από Χ.Θ.22+000 έως Χ.Θ. 48+000 δεξιά και αριστερά)», προϋπολογισμού δαπάνης € 24.800,00 με ΦΠΑ. 

ΠΗΓΗ: www.php.gov.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: