powered by Agones.gr - opap
forum manteio

Κυριακή 28 Μαρτίου 2021

Σε αναζήτηση συμμάχων για Αρχαιολογικό Μουσείο Δωδώνης


Τη διάθεσή του να βοηθήσει με όλες του τις δυνάμεις τον δήμο Δωδώνης, εξέφρασε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Αμυράς σε συνάντησή του με τον δήμαρχο και πρόεδρο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου Χρήστο Ντακαλέτση, κατά την οποία συζητήθηκαν θέματα γύρω από τα προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου.

Ειδική αναφορά έκανε ο κ. Αμυράς σε παρεμβάσεις όπως η αειφορική διαχείριση των υδάτινων πόρων, η ανάδειξη πολιτιστικών και τουριστικών διαδρομών, και οι δράσεις προστασίας της βιοποικιλότητας, για τις οποίες αναζητούνται και εκτιμάται πως μπορεί να βρεθούν χρηματοδοτικά εργαλεία, με τον υφυπουργό να δηλώνει πως δύναται να συμβάλει για την εξεύρεση χρηματοδότησης προτεινόμενων από τον δήμο Δωδώνης έργων.

Κυριακή 21 Μαρτίου 2021

Ιωάννινα 19/03/2021

 


Ιωάννινα 19/03/2021

Δελτίο τύπου για το υπόμνημα του Δήμου Δωδώνης στο ΠΕΣΠΑ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 


Αναλυτικό υπόμνημα με τις θέσεις του κατά των δύο μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση βιορευστών, στη θέση «Πολτσές – Μάντρα Κλαρί», κατέθεσε ο Δήμος Δωδώνης, κατά την εξέταση των δύο φακέλων, από το Περιφερειακό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΕΣΠΑ) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, στη συνεδρίαση που έλαβε χώρα την Παρασκευή 12 Μαρτίου 2021. Ο πρόεδρος του ΠΕΣΠΑ ζήτησε την αναβολή της συνεδρίασης, αν και έγινε μια πρώτη, άτυπη συζήτηση μεταξύ των μελών του Συμβουλίου, των υποψήφιων επενδυτών και των φορέων που εκφράζουν αντιρρήσεις για το έργο.

Οι υπό αδειοδότηση δύο μονάδες στα γειτονικά αγροτεμάχια (1316 και 1299 &1304) της Τοπικής Κοινότητας Λύγγου του Δήμου Ζίτσας, απέχουν ελάχιστα από την Τοπική Κοινότητα Κωστάνιανης του Δήμου Δωδώνης, όπως δε προκύπτει από νεότερα δεδομένα, που κατατέθηκαν στη συνεδρίαση του ΠΕΣΠΑ, οι ίδιοι υποψήφιοι επενδυτές σχεδιάζουν να κατασκευάσουν συνολικά οχτώ ίδιες μονάδες, στη συγκεκριμένη περιοχή, ενδεχόμενο που σημαίνει υπέρμετρη περιβαλλοντική επιβάρυνση για τους κατοίκους των περί ου ο λόγος Κοινοτήτων.

Το υπόμνημα του Δήμου Δωδώνης κατατέθηκε σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 54/2020 απόφασης του δημοτικού του συμβουλίου, με την οποία είχε εκφράσει την αντίθεσή του στην εν λόγω επένδυση, γιατί θεωρεί πως ως γειτνιάζουσες με πολλές ιδιοκτησίες της Κοινότητας Κωστάνιανης, οι μονάδες βιορευστών θα υποβαθμίσουν με μη αναστρέψιμες περιβαλλοντικές συνέπειες, την ποιότητα της καθημερινής ζωής των κατοίκων αλλά και θα θίξουν τα πολιτιστικά μνημεία του Δήμου Δωδώνης που βρίσκονται στην περιοχή (Ιερός Ναός Ταξιαρχών Κωστάνιανης, Εκκλησία της Παναγιάς στη θέση «Καστέλι»), όπως και τον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας Δωδώνης. Παράλληλα, με την υλοποίηση της εν λόγω επένδυσης, δημιουργούνται τετελεσμένα σε ό,τι αφορά τον αναπτυξιακό σχεδιασμό του Δήμου Δωδώνης, δεδομένου ότι η δημοτική αρχή έχει ήδη υποβάλλει αίτηση χρηματοδότησης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δωδώνης.

Όσον αφορά τις υπό εξέταση δύο Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), ο Δήμος Δωδώνης δηλώνει αντίθετος πρώτον, για το γεγονός ότι έχουμε καταφανή περίπτωση κατάτμησης, σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ2157/2019, 2783/2014). Πρόκειται «για δύο ίδια, άλλως όμοια, έργα με ταυτόσημα χαρακτηριστικά. Τόσο ως προς τη δυναμικότητα (400KWe) όσο και από άποψη χωροθέτησης, αφού τοποθετούνται σε όμορα – ακριβώς γειτονικά αγροτεμάχια με τη μεταξύ τους απόσταση να είναι μερικά μέτρα. Τα έργα έχουν και τον ίδιο φορέα υλοποίησης, την ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΚΕ». Όπως τονίζεται στο υπόμνημα του Δήμου Δωδώνης, «Αποτέλεσμα της ανωτέρω ανεπίτρεπτης κατάτμησης, είναι να αποτρέπεται η συνθετική εξέταση και συνολική εκτίμηση των σωρευτικών συνεπειών και επιπτώσεων του όλου ενιαίου έργου και των δύο μονάδων στο περιβάλλον», όπως οι ατμοσφαιρικοί ρύποι της καύσης στους γειτονικούς οικισμούς, τόσο από τις δύο υπό αξιολόγηση μονάδες όσο και από τις άλλες μονάδες που σχεδιάζει για την ίδια περιοχή, ο ίδιος υποψήφιος επενδυτής.

Οι δύο ΜΠΕ δικαιολογούν την επιλογή της θέσης ως πλέον κατάλληλης, διότι υποτίθεται ότι ικανοποιεί τα δεδομένα του εφοδιασμού της μονάδας με πρώτη ύλη, ωστόσο από τη μελέτη προκύπτει ότι η προμήθεια των πρώτων υλών θα γίνεται από εταιρείες της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας, καθώς και από αντίστοιχες επιχειρήσεις σε χώρες όπως η Βουλγαρία, η Ουκρανία, η Ουγγαρία και η Ισπανία! Επιπλέον, η μελέτη δεν αναφέρει εταιρείες προμήθειας πρώτων υλών που εδρεύουν στην ευρύτερη περιοχή χωροθέτησης των μονάδων…

Η επίκληση από τις δύο ΜΠΕ της λεγόμενης «μηδενικής λύσης» (αφορά τις συνέπειες που θα έχει πάνω σε άλλα έργα/δραστηριότητες η μη υλοποίηση του έργου), δεν έχει εξεταστεί νομίμως, ενώ δεν ελήφθησαν υπόψη άρθρα του ισχύοντος Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Ηπείρου που προτείνει τη χωροθέτηση κατά προτεραιότητα σε βιομηχανικές περιοχές. Στην προκειμένη περίπτωση, δεν εξετάστηκε η εναλλακτική λύση χωροθέτησης του επίμαχου έργου σε περιοχή που έχει χαρακτηριστεί ρητώς ως περιοχή υποδοχής βιομηχανικών-βιοτεχνικών δραστηριοτήτων παρ’ όλο που το Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων διαθέτει τέτοια, λειτουργεί δε στην περιοχή και οργανωμένος εκ του νόμου υποδοχέας τέτοιων δραστηριοτήτων, ήτοι η ΒΙΠΕ Ιωαννίνων που απέχει απόσταση 25-30 χλμ. από την προτεινόμενη θέση εγκατάστασης των επίμαχων μονάδων. Στις επίμαχες ΜΠΕ ουδόλως εξετάστηκε η λύση χωροθέτησης στη ΒΙΠΕ Ιωαννίνων.

Τονίζεται τέλος, στο υπόμνημα του Δήμου Δωδώνης, η σημασία που θα έχει η απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας, μετά την εισήγηση του ΠΕΣΠΑ, για τις επίμαχες μονάδες, και η απαίτηση να γίνει από το ΠΕΣΠΑ διεξοδική αξιολόγηση των επιπτώσεων του έργου καθώς και της ορθότητας των ΜΠΕ, δεδομένου ότι για την υλοποίηση του έργου, απόρροια της δυναμικότητάς του (μικρότερη από 1MW), δεν απαιτείται άδεια παραγωγής από τη ΡΑΕ, αλλά ούτε και άδεια εγκατάστασης, ούτε και άδεια λειτουργίας. Η μοναδική απαιτούμενη αδειοδότηση επομένως, είναι αυτή της έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων και ο φορέας του έργου επιδιώκει να λάβει τη μία και μοναδική άδεια, με χρονική ισχύ 15 ετών, χωρίς να υπάρξει άλλη δυνατότητα ουσιαστικού ελέγχου μελλοντικά!

Το υπόμνημα τέλος, περιλαμβάνει και μια σειρά από ενστάσεις για τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου και άλλες βασικές περιβαλλοντικές παραλείψεις των δύο ΜΠΕ.

Σάββατο 20 Μαρτίου 2021

Παγκόσμια Ημέρα Αφήγησης και Παραμυθιού

 


Παίρνω και δίνω... Δίνω και παίρνω... Και αυτό είναι η Παράδοση!

Πέρασαν χρόνια... που ακόμα και πριν την γραφή... η Παράδοση έδινε και έπαιρνε στην ζωή των ανθρώπων!

Μια Παράδοση είναι και το Παραμύθι... που τόσο περίτεχνα αφηγούμαστε εμείς οι Παραμυθούδες και Παραμυθάδες... Μάλιστα καλύτερα ίσως και από εμάς να αφηγούνταν τα Παραμύθια οι Γιαγιάδες και οι Παππούδες μας!

Μέρα που είναι... θυμάμαι κι εγώ τον δικό μου Παραμυθά... τον Παππού μου που όταν ήμουνα μικρή με γέμισε με εικόνες που δεν είδα και με ήχους που δεν άκουσα αλλά ένιωσα έντονα μέσα από την αγάπη του... να μου αφηγείται Παραμύθια!

Παραμύθι... μια λέξη που η έννοια της είναι η Κοινωνικότητα, η Συντροφιά, η Ελπίδα, η Παρηγοριά και ουσιαστικά η Ζωή που αν και στην πράξη λέμε πως ζούμε... τελικά μας λείπει τόσο!

Όχι... το Παραμύθι ΔΕΝ είναι μια λέξη υποτιμητική... όταν έτσι κακώς την ορίζουμε στις μέρες μας, για να δώσουμε επώνυμο στα ψέματα που εισπράττουμε... από τους πονηρούς και κακοπροαίρετους...

Άλλοτε προφορικό και άλλοτε γραπτό το Παραμύθι δεν θα μπορούσε παρά να είναι ένα ταξίδι... ένα Ονειρικό Ταξίδι για εκεί ακριβώς που θέλουμε αλλά που δεν μπορούμε στην καθημερινότητα μας να φτάσουμε!

Η αλήθεια είναι ότι η Εποχή μας... είναι πολέμια της Παράδοσης... κάθε τι το Παραδοσιακό αλλοτριώνεται με τον εκμοντερνισμό και τα συμφέροντα των «μεγάλων»... που δεν μπορούν να ζήσουν ως Μικροί και έτσι προσπαθούν να μας γκρεμίσουν τα τόσα όμορφα γνωρίσματα που έχει η Παράδοση μας!

Συνήθως η λέξη Παγκόσμια... οδηγεί σε αυτή την αποσταθεροποίηση της έννοιας αλλά ας θυμηθούμε ότι η σημερινή ημέρα είναι Παγκοσμίως αφιερωμένη στην Αφήγηση (όπλο των Παραμυθάδων), που το χρωστά στην εκδήλωση που διοργανώθηκε για πρώτη φορά στη Σουηδία στις 20 Μαρτίου 1991, από τους νέο παραμυθάδες του κόσμου και παρέμεινε έτσι, γιατί πραγματικά βρήκε ενθουσιώδεις υποστηρικτές και από το 2005 απέκτησε αυτό τον Παγκόσμιο χαρακτήρα της, με την γιορτή αυτή να λαμβάνει τιμή και στην Ελλάδα για πρώτη φορά το 2010.

Ως παρηγοριά όλων μας, μιας που το παραμύθι ΔΕΝ είναι ένα ψέμα... αλλά μια Αληθινή Φαντασία που ευχόμαστε όλοι μας να γίνει και μια Πραγματικότητα...  θα σας αφήσω μια Παραμυθοευχή μου... «Εύχομαι σύντομα ο τρόμος, η ανασφάλεια, η αβεβαιότητα και κάθε κακό να είναι το τέρας που θα το σκοτώσει ο Ήρωας του Παραμυθιού μας (δηλαδή εμείς)... για να ζήσουμε όχι απλά καλά αλλά καλύτερα... και έτσι όλα τα Παραμύθια που ζούμε να έχουν ένα αίσιο τέλος για τον καθένα μας»!!!

Αν λοιπόν θέλετε να συναντηθούμε στα όμορφα Παραμύθια της ζωής μας... επισκεφθείτε το προφίλ μου στο Facebook (Παραμυθούλα Αφηγήσεις) https://www.facebook.com/profile.php?id=100009120037514    

Παραμυθούλα.

Χάθηκε σκύλος στην Δωδώνη!

 


Χάθηκε σκύλος στην Δωδώνη! 

Ο Ρίκο είναι φιλικός. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 6942446831

Συγκρουόμενα αυτοκίνητα στον Μώλος στα Ιωάννινα... Δεκαετία 1980

 


Συγκρουόμενα αυτοκίνητα στον Μώλος στα Ιωάννινα... Δεκαετία 1980

Πέμπτη 18 Μαρτίου 2021

Δήμος Δωδώνης: Εκτιμήσεις αποχωρήσεων τακτικού προσωπικού

 
Δραμεσιοί Δωδώνης: Δεκαετία 2000

 


Δραμεσιοί Δωδώνης Δεκαετία 2000.

 Ο παπά Τάκης φτιάχνει ξύλα για τζαμάλα τις απόκριες.

Κοκορόχιονο στο χωριό Μαντείο Δωδώνης! 17/03/2021

 Κοκορόχιονο στο χωριό Μαντείο Δωδώνης! 17/03/2021

Τρίτη 16 Μαρτίου 2021

Σύλλογοι χωριού Μαντείο Δωδώνης

 


Σύλλογοι χωριού Μαντείο Δωδώνης:

1. Αδελφότητα Μαντείο Δωδώνης (ενεργός)

2. Σύλλογος Νέων Μαντείο Δωδώνης ''Τα Νάια'' (Σε αδράνεια)

3. Ποδοσφαιρικός σύλλογος :Αθλητικός όμιλος Μαντείο Δωδώνης (Σε αδράνεια)

Δευτέρα 15 Μαρτίου 2021

Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου στην Δωδώνη 13/03/2021 (Δρόμος Ε. Ο. Ιωαννίνων-Δωδώνης)

 


Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου στην Δωδώνη 13/03/2021 (Δρόμος Ε. Ο. Ιωαννίνων-Δωδώνης)

«Η Μποτσαρού», η μαμή του χώριου Μαντείο Δωδώνης

 


«Η Μποτσαρού», η μαμή του χώριου Μαντείο Δωδώνης που ξεγεννουσε τις γυναίκες την δεκαετία 1950-1960.

Μήπως η αδελφότητα χωριού Μαντείο πρέπει να τιμήσει αυτήν και τους συγγενείς της;